Opis działalności 

Widząc liczne problemy występujące w edukacji, wychodzimy im naprzeciw, oferując alternatywne metody nauczania poprzez wykorzystywanie takich narzędzi jak debaty oksfordzkie, debaty parlamentarne lub negocjacje sportowe. Są one atrakcyjne dla młodzieży zarówno w wieku szkolnym, jak i akademickim. Uczymy także kompetencji miękkich, których rozwój często jest ubogi w obecnej ofercie szkolnej. Nasze projekty skierowane są do różnych podmiotów i grup wiekowych – począwszy od uczniów i studentów, a skończywszy na nauczycielach czy seniorach. Przyświeca nam cel, jakim jest świadome i wykształcone społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na nietolerancję, hejt lub przemoc. Uczymy tego, jak budować argumentację oraz jak wykorzystywać merytoryczne przesłanki, a nie personalne ataki lub krzywdzące generalizacje. Nasze projekty mają zarówno charakter lokalny, jak i ogólnopolski. Chętnie angażujemy się również w różnorakie inicjatywy, wspierając je jako partner czy współorganizator.