Trójmiejska Liga Debat

Trójmiejska Liga Debat to projekt adresowany do uczniów szkół średnich, mający na celu rozwój u uczestników wachlarzu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów takich jak:

wystąpienia publiczne

prowadzenie rzeczowych dyskusji

kompetencje analizy merytorycznej

unikanie manipulacji oraz sztuczek erystycznych stosowanych w dyskursie publicznym

konstruowanie logicznych wywodów

autoprezentacja

merytoryczne wyrażanie swoich przekonań oraz uczuć

nauka merytorycznej krytyki

skuteczne poszukiwanie informacji na dany temat

przygotowanie do wystąpień oraz dyskusji


Szkoły zgłaszają się do ligi na początku roku szkolnego. Następnie każda szkoła otrzymuje pakiet szkoleń z wyżej wymienionego zakresu oraz debat oksfordzkich przygotowujących do ligi. Drużyny podzielone zostają na grupy i rywalizują w nich między sobą. Doświadczony zespół merytoryczny przygotowuje specjalnie opracowane tezy do debat. Dotyczyć mogą one geopolityki, stosunków międzynarodowych, różnych grup społecznych lub zupełnie abstrakcyjnych tematów. Do danej tezy drużyny przygotowują się na obie strony debaty – za i przeciw. Po ustaleniu miejsca i terminu debaty, organizator deleguje wyznaczonych do tego sędziów, którzy są doświadczonymi trenerami wystąpień publicznych oraz utytułowanymi debatantami, sędziami i mówcami. Na 15 minut przed rozpoczęciem debaty losowane są strony, po których debatować będą drużyny. Skład sędziowski ocenia debatę pod kątem merytorycznym i udziela werdyktu wraz z uzasadnieniem. 

W ramach ligi odbywają się kolejki, podczas których reprezentacje szkół biorących udział w Lidze pojedynkują się w formacie sportowych debat oksfordzkich. W jednej rundzie każda debata odbywa się nad tą samą tezą, która publikowana jest tydzień przed rozpoczęciem kolejki. W każdej z kolejek odbywają się debaty w grupach. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty do ligowej tabeli, za porażkę 0, a w przypadku remisu obie drużyny otrzymują po 1 punkcie. Debaty odbywają się na przestrzeni całego roku szkolnego. W ramach turnieju prowadzona jest aktualizowana po każdej rundzie tabela, której ostateczny kształt wyłania półfinalistów TLD – cztery drużyny, po dwie najlepsze z grupy Północ oraz grupy Południe. W półfinałach zwycięskie drużyny z obu grup debatują ze sobą, a zwycięzcy półfinałów biorą udział w Wielkim Finale, debatując o miano najlepszej drużyny w Trójmieście.

Wyniki debat każdorazowo publikowane są na fanpage'u Trójmiejskiej Ligi Debat tego samego dnia wraz ze zdjęciem z debaty. Ranking indywidualny oraz aktualna tabela prezentowane są systematycznie i aktualizowane są po każdej kolejce.

Na zakończenie ligi odbywa się Gala Wielkiego Finału. Wydarzenie oprócz Debaty Finałowej między dwoma najlepszymi drużynami jest także podsumowaniem trwającego cały rok projektu. Na debacie jest kilkusetosobowa publiczność, złożona z zaproszonych gości, uczestników oraz sympatyków TLD. 

Całe wydarzenie jest zawsze transmitowane na fanpage'u Trójmiejskiej Ligi Debat oraz Fundacji Ergo na Facebooku. Podczas gali nagrodzono wszystkie drużyny biorące udział w TLD oraz najlepsze osoby w rankingu indywidualnym. 

Trójmiejska Liga Debat odbywa się od 2019 roku. Pierwsza edycja została wstrzymana z uwagi na wybuch pandemii Covid-19, jednak następne edycje odbyły się planowo (najpierw w formule online, następnie w formie hybrydowej oraz w pełnej formie stacjonarnej). 

Więcej informacji na temat turnieju można znaleźć na jego stronie na portalu Facebook: Trójmiejska Liga Debat.