Debata parlamentarna

Czym jest debata parlamentarna?

W formacie sportowych debat parlamentarnych udział biorą 4 drużyny złożone z dwóch osób – drużyna otwierającego rządu, otwierającej opozycji, zamykającego rządu oraz zamykającej opozycji. Drużyny rządowe mają za zadanie udowodnić podaną tezę, a drużyny opozycji – ją obalić. Drużyny będące po tej samej stronie debaty nie współpracują jednak ze sobą – one także rywalizują ze sobą o zwycięstwo. Drużyny poznają swoje miejsca w debacie przed poznaniem tezy. Następnie na 15 minut przed rozpoczęciem debaty publikowana jest teza. Po poznaniu tezy drużyny mają 15 minut, aby przygotować się do debaty. Osoby mówiące debatują w następującej kolejności: 

pierwsza osoba z otwierającego rządu – pierwsza osoba z otwierającej opozycji – druga osoba z otwierającego rządu – druga osoba z otwierającej opozycji – pierwsza osoba z zamykającego rządu – pierwsza osoba z zamykającej opozycji – druga osoba z zamykającego rządu – druga osoba z zamykającej opozycji. 

Zadaniem drużyn będących jako zamykające jest wprowadzić do debaty nowe argumenty niż te podane przez drużynę otwierającą po ich stronie. Każda osoba ma na swoją mowę 7 minut. Mowy mają mniej przypisane rolę w porównaniu do debaty oksfordzkiej. Pierwsze osoby nie tylko charakteryzują oraz tłumaczą pojęcia, ale także argumentują. Kluczowe podobieństwo to mowy ostatnie, gdzie nie można wprowadzać już nowych argumentów. Drugie osoby z zamykających drużyn mają za zadanie podsumować całą debatę i porównać ich argumenty z argumentami pozostałych trzech drużyn. 

Debatę sędziuje panel sędziowski złożony z doświadczonych trenerów wystąpień publicznych, debatantów, sędziów i mówców. Podczas narady przydzielają oni miejsca od pierwszego do czwartego, a następnie udzielają informacji zwrotnej. Kolejność miejsc może być w pełni dowolna – nie musi wygrywać strona rządowa w całości lub odwrotnie. Może dojść do sytuacji, że pierwsze miejsce w debacie zajmuje drużyna otwierającej opozycji, drugie miejsce zamykającego rządu, trzecie miejsce otwierającego rządu i czwarte miejsce zamykającej opozycji. Jest to w pełni zależne od tego, jakie argumenty przedstawiły poszczególne drużyny. Istotne jest zatem, aby przygotowane wcześniej tezy były równe pod kątem argumentacji na obie strony debaty. 

Drużyny podczas debaty mogą zadawać sobie pytania. Nie ma jednak obowiązku ich przyjęcia przez osobę mówiącą. Debaty parlamentarne są niezwykle dynamiczne i posiadają mniej regulacji technicznych niż debaty oksfordzkie. 

Debaty Parlamentarne w ujęciu środowiskowym: 

Debatami parlamentarnymi w Polsce zajmują się przede wszystkim uczelniane kluby debat, takie jak Klub Debat Uniwersytetu Gdańskiego, Klub Debat Parlamentarnych UJ lub Klub Debat UAM. Ponadto corocznie organizowana jest Polska Liga Debat przez zaprzyjaźnioną fundację Polska Debatuje. W ramach Ligi odbywa się kilka turniejów w największych miastach w Polsce. Zwieńczeniem turniejów są  Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych, które co roku odbywają się w innym mieście. Oprócz tego występują także mniejsze turnieje przygotowujące lub wprowadzające do świata debat parlamentarnych, są to np. turnieje NOVICE – przeznaczone dla osób początkujących, lub turnieje PRO-AM, przeznaczone dla duetów, gdzie jedna osoba jest doświadczona, a druga dopiero rozpoczynająca swoją przygodę z debatami.