Negocjacje

Czym są negocjacje sportowe?

Negocjacje sportowe to atrakcyjna forma nauki dyskusji, budowania kompromisów oraz kompetencji miękkich. Są one bezpośrednim odwzorowaniem prawdziwego procesu negocjacji, dzięki czemu młodzi ludzie mogą nauczyć się ich w praktyce. 

Negocjacje sportowe polegają na tym, że dwa 3-osobowe zespoły negocjują ze sobą na wskazany temat. Obie drużyny dostają scenariusz (wcześniej przygotowany przez zespół tworzący scenariusze) – jeden na stronę A, drugi na stronę B. Drużyny mają za zadanie dojść do porozumienia między sobą w zakresie obszarów wyznaczonych przez scenariusz – w zależności od ustaleń drużynom przyznaje się różne punkty. 

Obie drużyny mają około 30-50 minut na przygotowanie do negocjacji po otrzymaniu scenariusza. Następnie następuje godzina negocjacji. Na koniec strony podpisują kontrakt. Na podstawie kontraktu obie drużyny zdobywają punkty. 

Ważne jest, aby podkreślić, że drużyny nie rywalizują ze sobą, tylko z innymi drużynami po ich stronie negocjacji przy innych stołach negocjacyjnych. Tzn. jeśli jedna drużyna negocjuje po stronie A, to porównywana jest potem jej liczba punktów do liczby punktów zdobytych przez inną drużynę A przy innym stole. Zwykle na turniejach jest od 4 do 8 stołów jednocześnie – negocjacje odbywają się równolegle. Scenariusz przygotowują odpowiednio kompetentne osoby. Co ważne, w negocjacjach nie ma sędziów – są jedynie tzw. stolikowi, którzy patrzą czy negocjacje przebiegają prawidłowo i pilnują czasu. Sędziowie nie są potrzebni, ponieważ drużyny porównuje się na podstawie deterministycznych punktów ze scenariusza. Scenariusze mogą dotyczyć przeróżnych tematów – zależnie od kreatywności autorów. Przykładem takiego scenariusza może być negocjacje między agentem znanego piłkarza a klubem piłkarskim, z którym podpisać ma kontrakt, lub reprezentacją firmy produkującej czołgi a rządem jakiegoś państwa. 

Negocjacje są zatem niezwykle atrakcyjną rozrywką dla uczniów i studentów, a jednocześnie uczą analizy matematycznej, rachunku zysków i strat, kompetencji miękkich, analizy drugiej strony oraz tworzenia kompromisów. Scenariusze przygotowane są w taki sposób, że obie strony mogą osiągnąć jednocześnie duży wynik. Od drużyn zależy, jak negocjacje zostaną przeprowadzone. 

Negocjacje w ujęciu turniejowym

W Polsce funkcjonuje Studencki Turniej Negocjacyjny, który odbywa się co roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Reprezentanci naszej fundacji dwukrotnie znaleźli się w fazie finałowej turnieju, a w 2022 roku zajęli nawet 7. miejsce w Polsce. Nie ma inicjatyw skierowanych do uczniów szkół średnich. Z tego powodu jako fundacja chcemy wprowadzić to narzędzie jako jedną z alternatywnych metod edukacji, dostępną dla uczniów i studentów