Szkolenia

W naszej Fundacji posiadamy szereg osób, które są specjalistami z zakresu debat oksfordzkich, debat parlamentarnych, negocjacji sportowych oraz wystąpień publicznych. Prowadzimy szkolenia z zakresu: 

Ponadto posiadamy szeroki zakres doświadczenia w zakresie organizowania wydarzeń, gal, paneli dyskusyjnych lub moderowania wydarzeń. 

Szkolenia, ich forma oraz zakres są każdorazowo spersonalizowane pod kątem oczekiwań i wymagań partnerów.

Dlaczego te kompetencje są takie ważne? 

Dlatego, że towarzyszą nam na całej drodze naszego życia — zarówno podczas edukacji, jak i później na rynku pracy. Kompetencja komunikacji będzie dla nas zawsze bardzo istotna — najpierw, aby daną pracę dostać, a następnie, aby ją dobrze wykonywać. Przykładowo, jeżeli jesteśmy sprzedawcą, znacznie lepiej będziemy pełnić nasze obowiązki potrafiąc dobrze przeanalizować potrzeby naszego klienta, a następnie umiejąc jasno wytłumaczyć, dlaczego dany produkt go realizuje. Dlatego też staramy się podchodzić do szkoleń w sposób komplementarny — ucząc zarówno sposobów analizy, jak i przekazywania jej wyników.

Celem maksymalizacji efektów szkoleniowych, zajęcia przygotowujemy zawsze pod wymagania i potrzeby danej grupy — mogą one przyjmować zarówno formę luźnych zajęć wprowadzających podstawy wystąpień publicznych, jak i specyficznych szkoleń skupiających się na analizie i argumentacji w danym miejscu pracy. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na dużą ilość praktyki, pozwalającej przełożyć treść szkoleniową na praktykę.

Jeżeli chcecie podnieść kompetencje komunikacyjne w dobrej atmosferze, dbając przy okazji o integrację grupy, skontaktujcie się z nami!

Jeżeli jesteście ciekawi, jakie przykładowe szkolenia realizujemy, zapraszamy do listy poniżej: